De geschiedenis van de Lerende Euregio: lessons learned

Vanaf eind jaren negentig is met de Lerende Euregio een groot scholennetwerk opgebouwd, zijn vele grensoverschrijdende activiteiten uitgevoerd, is er kennis opgedaan en zijn vele producten ontwikkeld. Het is voor de verduurzaming van de Lerende Euregio van belang om betekenisvolle kennis en producten te borgen. Momenteel zijn deze verspreid opgeslagen in publicaties, op websites en bovenal ook in de hoofden van kernpersonen, die al jaren nauw betrokken zijn bij (de gehele organisatie van) de Lerende Euregio. Het programma ‘De Lerende Euregio doet het!’, dat de periode 2016 t/m april 2019 beslaat, is benut om betekenisvolle kennis en producten toegankelijk te maken door middel van tijdlijnen.

In een tijdlijn worden relevante gebeurtenissen/beslissingen en opbrengsten en producten benoemd en beschreven. Eén tijdlijn geeft de geschiedenis van een bepaald thema weer. Alle tijdlijnen bij elkaar geven de kern, oftewel het DNA, van de Lerende Euregio weer. In totaal zijn vijf thema’s/tijdlijnen uitgewerkt.

Vanuit elk thema/tijdlijn zijn lessen getrokken voor de toekomst. Deze ‘lessons learned’ zijn per thema/tijdlijn gedocumenteerd.

1. Geschiedenis van het netwerk Lerende Euregio

 • DNA van de Lerende Euregio
 • Projecten: doelstellingen en resultaten
 • Ontwikkelingsfase netwerk
 • Gerelateerde projecten
 • Projectmanagement
[ Klik op de cirkel om tijdlijn te tonen ]

2. Buurtaalonderwijs

 • Netwerk Duits in het mbo
 • Keuzedelen
 • Lesmateriaal
 • Examensystematiek
[ Klik op de cirkel om tijdlijn te tonen ]

3. Scholenactiviteiten

 • Mobiliteiten
 • Tandems
 • Platforms
 • Beroepenwedstrijden
 • Stages
[ Klik op de cirkel om tijdlijn te tonen ]

4. Geautoriseerde beschrijvingen

 • Geautoriseerde beschrijvingen (producten)
[ Klik op de cirkel om tijdlijn te tonen ]

5. Zicht op de euregionale arbeidsmarkt

 • Onderzoek
 • Instrumenten en kennisproducten
 • Monitor
 • Barometer
 • Inzichten werking euregionale arbeidsmarkt
[ Klik op de cirkel om tijdlijn te tonen ]